Componenta Consiliului Local Victoria
Judetul Iasi
Mandatul 2020-2024

Nr.
Numele si prenumele
Partidul
1.
BORDIANU OLIVIAN
PSD
2.
BUTOIANU GELU-CATALIN
PNL
3.
COCIRLA MIHAI
PMP
4.
DAMASCHIN VASILE
PNL
5.
HUTANU DOREL
PNL
6.
NECHITA IONEL
PMP
7.
OLARU IOAN
PNL
8.
PONCU CONSTANTIN
PNL
9.
PONCU DANIELA
PNL
10.
PONCU FLORIN
PRO ROMANIA
11.
POPESCU NELU
PSD
12.
TRUFANDA IOAN
PNL
13.
ZAHARIA GHEORGHE
PNL

ORGANIZAREA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

Comisia juridică, de disciplină, pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret și sport:
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare
1. Președinte – Poncu Daniela
1. Președinte Nechita Ionel
1. Președinte Zaharia Gheorghe
2. Secretar – Poncu Florin
2. Secretar Butoianu Gelu
2. Secretar Cocîrlă Mihai
3. Membru – Olaru Ioan
3. Membru Poncu Costel
3. Membru Trufanda Ioan
4. Membru – Damaschin Vasile
4. Membru Hutanu Dorel
5. Membru – Bordeianu Olivian
5. Membru Popescu Nelu