Valoarea proiectului si modalitatea de finantare:

 

 

Valoarea totală

Valoarea totală
eligibilă

Valoare
totala contributie publica

Valoarea
eligibilă nerambursabilă din
FEDR

Valoarea eligibilă nerambursabilă din
bugetul naţional

Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului

Valoarea neeligibil ă inclusiv TVA

 

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

6.850.430,2

6.798.170,5

6.798.170,5

5.778.445,0

85,0

883.698,1

13,0

136.027,4

2,0

52.259,6

VICTORI

8

9

9

1

0

1

0

7

0

9

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului:

Prin extinderea corpului A a clădirii şcolii şi dotarea cu material didactic nou, se va creste nivelul actului educaţional si va creste oferta educaţională la nivelul comunitaţii Victoria. Acest aspect va contribui la reducerea gradului de abandon si părăsire timpurie a şcolii la nivel de comuna, ceea ce va contribui la obiectivul specific 10.1. al Axei Prioritare 10. Indicatorul de realizare al programului este capacitatea infrastructurii de educaţie care beneficiază de sprijin şcolar. Valoarea ţinta pentru regiunile mai puţin dezvoltate din care face parte si Comuna Victoriaeste 17.155 de persoane. În cadrul proiectului nostru, un numar de 331 de şcolari vor beneficia de rezultatele proiectului, reprezentând 1,93% din valoarea ţinta.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1. EXTINDERE CORP “A” SCOALA “IONEL TEODOREANU” VICTORIA CU SPATII AUXILIARE, DIDACTICE SI SALA DE
SPORT
Corpul A al şcolii prezintă deficienţe respectiv:
Lipsa rampelor pentru copiii cu deficienţe locomotorii;
Lipsa grupului sanitar pentru persoane cu handicap;
Lipsa spatiilor pentru desfasurarea activitatii educationale raportat la numarul de copii;
Lipsa spatiilor pentru desfasurarea activitatilor sportive;
Lipsa elementelor de prevenire si semnalizare in caz de incendiu.
Avand in vedere starea cladiri existente si deficientele pe care le prezinta in momentul actual, precum si necesitatea unor cladiri
functionale, stabile si care sa respecte normativele in vigoare, privind cerintele fundamentale, se impune extinderea cladirii pentru
scoala pentru a satisface cerintele si nevoile localitatii privind educarea copiilor scolari.
2. 2. Dotarea cu material didactic modern.

Justificare:

 Analizând situaţia existentă, au fost indentificate o serie de deficienţe care arată inadecvarea construcţiei existente, printre
care: 

– Lipsa rampelor pentru copiii cu deficienţe locomotorii; 

– Lipsa grupului sanitar pentru persoane cu handicap; 

– Lipsa spatiilor pentru desfasurarea activitatii educationale raportat la numarul de copii;
– Lipsa spatiilor pentru desfasurarea activitatilor sportive; 

– Lipsa elementelor de prevenire si semnalizare in caz de incendiu. 

– Lipsa dotarilor adecvate activitatilor scolare;

 Avand in vedere starea cladiri existente si deficientele pe care le prezinta in momentul actual, precum si necesitatea unor cladiri
functionale, stabile si care sa respecte normativele in vigoare, privind cerintele fundamentale, se impune extinderea cladirii pentru scoala
pentru a satisface cerintele si nevoile localitatii privind educarea copiilor scolari.


Grup tinta:

Grupul ţintă este format din elevi din învăţământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare), cadre didactice si populaţia din Comuna Victoria. Grup ţinta ce va beneficia direct: – elevi din învăţământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) – 427 persoane; – cadre didactice – 30 persoane; Grup ţinta ce va beneficia indirect: – populaţia Comunei Victoria – 4282 persoane. În procesul de elaborare a aplicaţiei de finanţare, au fost implicaţi activ reprezentanţii administraţiei locale si cei ai cadrelor didactice. În derularea proiectului, se vor organiza informari la nivel de scoala, Primarie, se vor realiza postari pe pagina web a primăriei cu privire la obiectivele, activitaţile si rezultatele proiectului